top of page
pattern mix.png

מועדון החברים של בליץ

כרטיס חבר מועדון

בליץ הרצאות על הבר, מרחיבים את פעילות הקהילה ומעמיק את החיבור בין צלעות המיזם! ​

MemBlitz חבר המועדון של בליץ בכרטיסים אלו נציע מגוון הטבות והנחות בברים השונים שמארחים את אירועי בליץ ועוד מגוון הפתעות בהמשך. להלן העסקים וההטבות המוצעים למחזיקי הכרטיס: 

bottom of page